<iframe src="/scm.html?id=GTM-5T694JP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Få svar på dit spørgsmål om renovation

Din renovationsregning

  • Hvad består min renovationsregning af?
  • Hvad er en acontoregning?
  • Hvor tit får jeg en opgørelse på renovation?
  • Jeg har skiftet min affaldsbeholder. Hvorfor står den tidligere affaldsbeholder også på min regning?
  • Hvorfor er det ejer og ikke lejer, der opkræves betaling for renovation?

Din affaldsbeholder

  • Hvornår får jeg tømt mine affaldsbeholdere?
  • Hvordan får jeg min affaldsbeholder skiftet til en anden størrelse?
  • Kan jeg få tømt min affaldsbeholder hyppigere i sommerperioden?
  • Kan jeg få kørt min beholder ud til tømning?