<iframe src="/scm.html?id=GTM-5T694JP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Få svar på dit spørgsmål om vand og afløb

Aflæsning af din vandmåler

  • Hvordan aflæser jeg min vandmåler?
  • Hvornår får jeg en fjernaflæst vandmåler?
  • Hvorfor er min aflæsning skønnet?

Din vandregning

  • Hvad består min vandregning af?
  • Hvornår får jeg en opgørelse over mit vandforbrug?
  • Hvornår modtager jeg min vand- og afløbsregning?
  • Hvad er en acontoregning?
  • Hvad dækker grundvandskronen?

Dit vandforbrug

  • Hvad gør jeg, hvis mit forbrug ændrer sig?
  • Hvorfor er mit vandforbrug højere eller lavere end forventet?