Eksempel på en renovationsregning

Administrationsservice Fyn A/S
Sanderumvej 16 · 5250 Odense SV

www.asfyn.dk ?
Fornavn Efternavn
Gade Husnr.
Postnr. By ?

?

Installationsnummer
Kundenr. / e-Boks kode
PIN-kode

?

Fakturanummer
Fakturadato
Betalingsdato
Side

 

00000
000000
00000

 

0000000000
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
1 af 2

Aconto ?

Gade Husnr. Postnr. By ?

Renovation for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ? I alt inkl. moms
3.007,83 kr.
Aconto i alt ? 3.007,83 kr.
Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser) ? 5,82 kr.
I alt trækkes via Betalingsservice den dd.mm.yyyy ? 3.013,65 kr.

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen og acontoraten er beregnet.

Har du spørgsmål?
Vi har gjort det let og hurtigt for dig at få svar på dine spørgsmål. Klik ind på www.asfyn.dk/svar.

Ta' os med, når du flytter!
Husk at give besked, hvis du skal flytte. Meld flytning til os ved at logge ind på www.asfyn.dk eller ved at kontakte
os på telefon 70 13 19 00.

Du logger på www.asfyn.dk med dit kundenummer 000000 og PIN-kode 00000.

Side 2 af 2

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er acontoraten for renovation beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ?
Installationsnummer: 00000 ?

Gade Husnr. Postnr. By ?

Det forventede forbrug er normalt beregnet med udgangspunkt i sidste års forbrug.

Renovation
Odense Renovation A/S, CVR-nr.: 17 41 40 70
Grundgebyr ?  


Grundgebyr parcelhus  1 stk. a 266,20 kr. 266,20 kr.
Grundgebyr værelser (plejebolig) 1 stk. a 53,20 kr. 53,20 kr.
Grundgebyr kolonihaver 1 stk. a 26,60 kr. 26,60 kr.
Grundgebyr værelser 1 stk. a 106,40 kr. 106,40 kr.
Grundgebyr lejligheder 1 stk. a 186,20 kr. 186,20 kr.
Volumegebyr ?Volumegebyr parcelhus 1 stk. a 165,64 kr. 165,64 kr.
Volumegebyr værelser (plejebolig) 1 stk. a 33,13 kr. 33,13 kr.
Volumegebyr kolonihaver 1 stk. a 17,50 kr. 17,50 kr.
Volumegebyr værelser 1 stk. a 66,26 kr. 66,26 kr.
Volumegebyr lejligheder 1 stk. a 115,95 kr. 115,95 kr.
Køkkenkværn/affaldsudstyr TBT ?Køkkenkværn/affaldsudstyr vær. TBT 1 stk. a 125,00 kr. 125,00 kr.
Køkkenkværn/affaldsudstyr lej/parcel TBT 1 stk. a 250,00 kr. 250,00 kr.
Restaffald og Rest/Mad ?140 lt Restaffald 1 stk. a 170,22 kr. 170,22 kr.
240 lt Rest/Mad 1 stk. a 175,00 kr. 175,00 kr.
240 lt Restaffald 1 stk. a 291,67 kr. 291,67 kr.
370 lt Rest/Mad 1 stk. a 269,79 kr. 269,79 kr.
370 lt Restaffald 1 stk. a 449,65 kr. 449,65 kr.
100 lt Restaffald  1 stk. a 121,58 kr. 121,58 kr.
400 lt Restaffald  1 stk. a 486,11 kr. 486,11 kr.
Moms 25% 844,03 kr.
I alt Odense Renovation A/S ? 4.220,13 kr.
Aconto i alt, renovation ? 4.220,13 kr.


Diverse ?
Administrationsservice Fyn A/S, CVR-nr.: 25 62 60 44
Betalingsgebyr for regning via BS 5,82 kr.
I alt Administrationsservice Fyn A/S 5,82 kr.

I alt, diverse 5,82 kr.

x

Administrationsservice Fyn

Administrationsservice Fyn er et kunde- og afregningsselskab, der ejes og administreres af Energi Fyn. Administrationsservice Fyn håndterer cirka 415.000 kundeforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand og renovation.

x

Navn og adresse

Navn og adresse på den som regningen sendes til.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

Kundenr./e-Boks kode

Kundenummer følger dig, så længe du er kunden hos os, også hvis du flytter adresse. Det er muligt at have flere adresser på samme kundenummer. Du skal bruge dit kundenummer og din PIN-kode, når du skal logge ind på www.asfyn.dk og www.mit.energifyn.dk. Du skal også bruge dit kundenummer/e-Boks kode, hvis du vil tilmelde dig e-Boks og modtage dine regninger elektronisk via e-Boks.

PIN-kode

Du skal bruge din PIN-kode og dit kundenummer, når du skal logge ind på www.asfyn.dk.

x

Fakturanummer

Nummeret på den faktura, som du sidder med.

Betalingsdato

Den dato hvor fakturaen har forfald. Er du kvartalsafregnet, vil din acontoregning have betalingsfrist den 15. eller først kommende hverdag herefter i februar, maj, august og november. Er du privatkunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du modtage din acontoregning for februar ultimo januar med betalingsfrist første hverdag i februar og så fremdeles.

x

Aconto

Du betaler en acontoregning hvert kvartal. Din acontoregning er beregnet på baggrund af dine forventede udgift til din affaldsbeholder. Hvis der er indbetalt for meget eller for lidt aconto i løbet af året, fremgår dette af årsopgørelsen og bliver medtaget på den første acontoregning for det nye år.

x

Renovation for perioden…

Den periode som acontoregningen gælder for, og det beløb, som dine forventede udgifter er opgjort til at koste.

x

Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser)

Hvis din regning indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.

x

I alt trækkes via…

Det samlede beløb som du skal betale.

x

Sådan er aconto for Renovation beregnet

Her kan du se de enkelte poster, som din regning består af, samt hvilken periode opgørelsen gælder for.

x

Grundgebyr

Alle borgere skal betale et grundgebyr, som fastsættes efter husstandstype. Grundgebyret dækker udgifterne til afhentning af papir & småt pap, glas & metal ved husstanden, brug af genbrugsstationer samt ordning for storskrald, småt elektronik og farligt affald. Grundgebyret fastsættes efter husstandstype – se gebyrerne på www.odenserenovation.dk/gebyrer.

x

Affaldsbeholder og andre ydelser

Her fremgår det, hvilke affaldsbeholder og andre ydelser, som Odense Renovation eventuelt har udført for dig i perioden. Du kan læse mere om Odense Renovations forskellige ydelser på deres hjemmeside.

x

I alt Odense Renovation A/S

Det samlede beløb som du skal betale for din renovation i perioden.

x

Aconto i alt, renovation

Det samlede beløb som du skal betale for din renovation i perioden.

x

Diverse

Hvis din regning indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.

x

Adresse

Den adresse hvor affaldsbeholderen fysisk er placeret.

x

Aconto i alt

Det samlede beløb som du skal betale for din renovation i perioden.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

x

Adresse

Den adresse hvor affaldsbeholderen fysisk er placeret.

x

Volumegebyr

I områder med centralsug, offentlige nedgravede fællesbeholdere, vippecontainere, storcontainere og komprimatorkasser betaler borgeren et grundgebyr svarende til husstandstypen samt et volumegebyr, som også er fastsat efter husstandstypen.

x

Køkkenkværn/affaldsudstyr vær./lej./parcel TBT

Husstande i det gamle Thomas B. Thriges Gade-område har installeret en køkkenkværn, og derfor betales et særligt ekstra grundgebyr. For lejligheder i TBT-området betales et ekstra grundgebyr på 1250,00 kr. for køkkenkværn. For værelser i TBT-området betales et ekstra grundgebyr på 625,00 kr. for køkkenkværn. Gebyret betales årligt.

x

Restaffald og Rest/Mad

Restaffaldsgebyret fastsættes efter størrelsen på restaffaldsbeholderen. Hvis der er tale om en rumopdelt beholder, betales der for det volumen, der er til rådighed til restaffaldet. Alle husstande betaler samme literpris for restaffaldet, i modsætning til den tidligere gebyrstruktur, hvor der var forskellig literpris afhængig af indsamlingsudstyret.

x

Rest/mad

Gebyret for restaffald/mad fastsættes efter størrelsen på affaldsbeholderen. Hvis der er tale om en rumopdelt beholder, betales der for det volumen, der er til rådighed til restaffaldet. Jo, mere restaffald man har, jo højere bliver prisen. Alle husstande betaler samme literpris for restaffaldet.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dine regninger til Betalingsservice, så slipper du for at skulle betale dem manuelt, og du er sikker på, at de altid bliver betalt til tiden.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dig Leverandørservice

Som erhvervskunde kan du tilmelde dig Leverandørservice, så sker din betaling til Administrationsservice Fyn automatisk.

Tilmeld dig Leverandørservice

Tilmeld dine regninger til e-Boks

Du kan vælge at få dine regninger sendt til din e-Boks. Din e-Boks er tilkyttet dit CPR-nummer og følger dig, uanset om du skifter e-mail adresse.

Tilmeld dig e-Boks

Kontakt

Administrationsservice Fyn

Sanderumvej 16

5250 Odense SV

Telefon 70131900