Eksempel på en gasregning

Her kan du se et eksempel på en gasregning, hvor vi både opkræver betaling for dit forbrug af gas samt for transport af gas, skatter og afgifter.
Du modtager fire acontoregninger om året, som afhænger af dit forventede forbrug. En gang om året modtager du din årsopgørelse, som viser dit samlede forbrug af gas det seneste år baseret på den årsaflæsning, som du har sendt til dit distributionsselskab.

Administrationsservice Fyn A/S
Sanderumvej 16 · 5250 Odense SV

www.asfyn.dk ?
Fornavn Efternavn
Gade Husnr.
Postnr. By ?

?

Installationsnummer
Kundenr. / e-Boks kode
Gasaftagenummer
PIN-kode

?

Fakturanummer
Fakturadato
Betalingsdato
Side

 

00000
000000
000000000000000000
00000

 

0000000000
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
1 af 2

Aconto ?

Gade husnr. postnr. by

Gas for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy I alt inkl. moms
6.820,69 kr.
Aconto i alt 6.820,69 kr.
I alt til betaling den dd.mm.yyyy ? 6.820,69 kr.

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen og acontoraten er beregnet.

Opdater dine oplysninger
På www.asfyn.dk kan du opdatere dine kundeoplysninger - du kan bl.a. tilføje e-mailadresse og telefonnummer.

Har du spørgsmål?
Vi har gjort det let og hurtigt for dig at få svar på dine spørgsmål. Klik ind på www.asfyn.dk/svar.

Ta' os med, når du flytter!
Husk at give besked, hvis du skal flytte. Meld flytning til os ved at logge ind på www.asfyn.dk eller ring til 70 13 19 00.

Side 1 af 2

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er opgørelsen for Gas beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ?
Installationsnummer: 00000 ?

Gade Husnr. Postnr. By  ?

Gas
Energi Fyn Energihandel A/S, CVR-nr.: 27 11 64 69 ?

Fast Pris ? 869 m³ a 1,7750 kr. 1.542,48 kr.
Transmission ? 869 m³ a 0,0830 kr. 72,13 kr.
Moms 25% 403,65 kr.
I alt Energi Fyn Energihandel A/S ? 2.018,26 kr.
Evida, CVR-nr.: 29 21 48 24 ?
CO2-Afgift ? 869 m³ a 0,3960 kr. 344,12 kr.
Distributionstarif ? 869 m³ a 1,5030 kr. 1.306,11 kr.
Naturgasafgift ? 869 m³ a 2,2250 kr. 1.933,53 kr.
Nødforsyningsafgift ? 869 m³ a 0,0428 kr. 37,19 kr.
NoX-Afgift ? 869 m³ a 0,0080 kr. 6,95 kr.
Distributionsabonnement ?       75,00 kr.
Moms 25% ?       960,49 kr.
I alt Evida ? 4.802,43 kr.
   
Aconto i alt, gas ? 6.820,69 kr.

 

Information fra Energi Fyn - din gasleverandør
Du har som gasforbruger både en aftale med Energi Fyn og din gasdistributør Evida.
Evida er et statsejet selskab, der driver det gasnet, som transporterer gassen frem til dig.
Energi Fyn Handel fakturerer dig for hele din gasregning - også for Evidas andel, som består af distribution og afgifter.
Det er Evida, som du skal indberette din årsaflæsning af gasmåleren til - og det er Evida, som du bedes kontakte,
hvis du ønsker at ændre dit forventede årsforbrug. Evida kan kontaktes på telefon 77 89 90 00.
Har du andre ændringer eller spørgsmål - er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 13 19 00.

x

Administrationsservice Fyn

Administrationsservice Fyn er et kunde- og afregningsselskab, der ejes og administreres af Energi Fyn. Administrationsservice Fyn håndterer cirka 560.000 kundeforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand og renovation.

x

Navn og adresse

Navn og adresse på den som regningen sendes til.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

Kundenr./e-Boks kode

Kundenummer følger dig, så længe du er kunden hos os, også hvis du flytter adresse. Det er muligt at have flere adresser på samme kundenummer. Du skal bruge dit kundenummer og din PIN-kode, når du skal logge ind på www.asfyn.dk. Du skal også bruge dit kundenummer/e-Boks kode, hvis du vil tilmelde dig e-Boks og modtage dine regninger elektronisk via e-Boks.

Gasaftagenummer

Dit aftagenummer er et unikt nummer, der er tilknyttet netop din installation. For at sikre at din husstand ikke forveksles med en anden, skal du bruge dit unikke aftagenummer i forbindelse med eventuelt valg af en anden gasleverandør.

PIN-kode

Du skal bruge din PIN-kode og dit kundenummer, når du skal logge ind på www.asfyn.dk.

x

Fakturanummer

Nummeret på den faktura, som du sidder med.

Betalingsdato

Den dato hvor fakturaen har forfald.

x

Aconto

Aconto betaling for den nævnte periode. Betalingen dækker dit forventede forbrug i den nævnte periode. Dit forventede forbrug opgøres som udgangspunkt ud fra dit tidligere årsforbrug. Det er dit lokale netselskab, der fastsætter dit forventede årsforbrug. Flytter du ind på en ny adresse, vil dit lokale netselskab anslå forbruget.

x

I alt til betaling

Det samlede beløb som du skal betale.

x

Sådan er opgørelsen for Gas beregnet

Her kan du se de enkelte poster, som din regning består af, samt hvilken periode opgørelse gælder.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

x

Installationsadresse

Den adresse hvor måleren fysisk er placeret.

x

Energi Fyn Handel eller Energi Fyn Energihandel

Din gasleverandør.

x

Fast Pris/Spot gas

Dit gasprodukt

x

Transmission

Betales af alle gaskunder, og opkræves på vegne af Energinet. Det dækker de omkostninger, der er forbundet med at transportere gas rundt i det store gasnet. Gaskunder betaler for transmission hos alle gasleverandører.

x

I alt Energi Fyn Energihandel A/S eller Energi Fyn Handel A/S

Din samlede betaling til Energi Fyn Energihandel eller Energi Fyn Handel

x

Evida

Dit gasdistributionsselskab, der står for transport at gassen.

x

CO2-Afgift

Miljøafgift pr. kubikmeter naturgas, du har brugt. Opkræves på vegne af staten.

x

Distributionstarif

Dækker omkostningerne pr. kubikmeter naturgas, der bliver transporteret via distributionsnettet frem til din bolig eller virksomhed. Opkræves på vegne af dit gasdistributionsselskab. Beløbet er det samme, uanset hvem du køber gassen af.

x

Energisparebidrag

Miljøbidrag der opkræves på vegne af staten og dækker rådgivning om og tilskud til energibesparelser. Fast sats pr. kubikmeter gas, du bruger.

x

Naturgasafgift

Miljøafgift pr. kubikmeter naturgas, du har brugt. Opkræves på vegne af staten.

x

Nødforsyningsafgift

Miljøafgift pr. kubikmeter naturgas, du har brugt. Opkræves på vegne af staten.

x

NoX-Afgift

Miljøafgift på brændsler med kvælstofoxider. Opkræves på vegne af staten, som en fast sats pr. kubikmeter gas du bruger.

x

NoX-Afgift

Miljøafgift på brændsler med kvælstofoxider. Opkræves på vegne af staten, som en fast sats pr. kubikmeter gas du bruger.

x

Distributionsabonnement

Abonnement til dit distributionsselskab. Dækker distributionsselskabets omkostninger ved at administrere dit naturgasforbrug. Abonnementet opkræves på vegne af dit gasdistributionsselskab.

x

I alt til Evida

Det samlede beløb som vi opkræver på vegne af dit gasdistributionsselskab.

x

Aconto i alt, gas

Det samlede beløb som du skal betale for din gas i perioden.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dine regninger til Betalingsservice, så slipper du for at skulle betale dem manuelt, og du er sikker på, at de altid bliver betalt til tiden.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dig Leverandørservice

Som erhvervskunde kan du tilmelde dig Leverandørservice, så sker din betaling til Administrationsservice Fyn automatisk.

Tilmeld dig Leverandørservice

Tilmeld dine regninger til e-Boks

Du kan vælge at få dine regninger sendt til din e-Boks. Din e-Boks er tilkyttet dit CPR-nummer og følger dig, uanset om du skifter e-mail adresse.

Tilmeld dig e-Boks

Kontakt

Administrationsservice Fyn

Sanderumvej 16

5250 Odense SV

Telefon 70131900