Eksempel på en vandregning

Administrationsservice Fyn A/S
Sanderumvej 16 · 5250 Odense SV

www.asfyn.dk ?
Fornavn Efternavn
Gade Husnr.
Postnr. By ?

?

Installationsnummer
Kundenr. / e-Boks kode
PIN-kode

?

Fakturanummer
Fakturadato
Betalingsdato
Side

 

00000
000000
00000

 

0000000000
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
1 af 3

Opgørelse ?

Gade Husnr. Postnr. By 

Vand for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy I alt inkl. moms
2.007,83 kr.
Afløb for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy I alt inkl. moms
3.507,83 kr.
Opgørelse i alt 5.515,66 kr.
- faktureret aconto (ekskl. evt. gebyrer, renter eller øvrige køb) ? 5.500.00 kr.
For lidt faktureret aconto ? 113,65 kr.

Aconto ?

Vand for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy I alt inkl. moms
507,83 kr.
Afløb for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy I alt inkl. moms
907,83 kr.
Opgørelse i alt 1.415,66 kr.
Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser) ? 5.82 kr.
I alt trækkes via Betalingsservice den dd.mm.yyyy ? 1.421,65 kr.

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen og acontoraten er beregnet.

Har du spørgsmål?
Vi har gjort det let og hurtigt for dig at få svar på dine spørgsmål. Klik ind på www.asfyn.dk/svar.

Ta' os med, når du flytter!
Husk at give besked, hvis du skal flytte. Meld flytning til os ved at logge ind på www.asfyn.dk eller ved at kontakte
os på telefon 70 13 19 00.

Du logger på www.asfyn.dk med dit kundenummer 000000 og PIN-kode 00000.

3 gode tips fra VandCenter Syd
*Tilmeld dig vores gratis sms-service på vandcenter.dk/sms og få direkte besked, hvis vi lukker for vandet. *Følg os på facebook.com/vandcentersyd, hvor du kan få råd og vejledning. *Aflæs din vandmåler hver måned og følg dit forbrug - så undgår du overraskelser på vandregningen.

Side 2 af 3

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er acontoraten for varme beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ?
Installationsnummer: 00000 ?

Gade Husnr. Postnr. B?

Vand
Målernr. ?
00000000
Registrering af aflæsning: ?
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
Måleraflæsning: ?
425
351
Forbrug - m³ ? 74
VandCenter Syd as, CVR-nr.: 17 41 40 03


Vandforbrug ? 74 m³ a 8,75 kr. 647,50 kr.
Grundvandskrone ? 74 m³ a 1,00 kr. 74,00 kr.
Statsafgift incl. kortlægningsgebyr ? 74 m³ a 6,25 kr. 462,50 kr.
Fast pris pr. måler Qn 1,5/2,5 m³ ? 1 stk. a 480,00 kr. 480,00 kr.
Moms 25% 416,00 kr.
I alt VandCenter Syd as ? 2.080,00 kr.
Opgørelse i alt, vand 2.080,00 kr.
- faktureret aconto vand i perioden 01.01.2016 - 31.12.2016 - inkl. moms ? -1.960,00 kr.
For lidt faktureret ? 120,00 kr.


Afløb ?
Målernr. ?
00000000
Registrering af aflæsning: ?
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
? Måleraflæsning:
425
351
Forbrug - m³ ? 74
VandCenter Syd as, CVR-nr.: 17 41 40 03
Vandafledningsbidrag ? 74 m³ a 30,90 kr. 2286,60 kr.
Fast vandafledningsbidrag pr. stik ? 1 stk. a 574,00 kr. 574,00 kr.
Moms 25% 715,15 kr.
I alt VandCenter Syd as ? 3.575,75 kr.
Opgørelse i alt, vand 2.080,00 kr.
- faktureret aconto vand i perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy - inkl. moms ? -3.344,00 kr.
For lidt faktureret ? 231,00 kr.

Side 3 af 3

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er acontoraten for varme beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy
Installationsnummer: 00000

Gade Husnr. Postnr. By

Det forventede forbrug er normalt beregnet med udgangspunkt i sidste års forbrug.


Diverse ?
Administrationsservice Fyn A/S, CVR-nr.: 25 62 60 44
Betalingsgebyr for regning via BS 5,82 kr.
I alt Administrationsservice Fyn A/S 5,82 kr.

I alt, diverse 5,82 kr.

x

Administrationsservice Fyn

Administrationsservice Fyn er et kunde- og afregningsselskab, der ejes og administreres af Energi Fyn. Administrationsservice Fyn håndterer cirka 415.000 kundeforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand og renovation.

x

Navn og adresse

Navn og adresse på den som regningen sendes til.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

Kundenr./e-Boks kode

Kundenummer følger dig, så længe du er kunden hos os, også hvis du flytter adresse. Det er muligt at have flere adresser på samme kundenummer. Du skal bruge dit kundenummer og din PIN-kode, når du skal logge ind på www.asfyn.dk og www.mit.energifyn.dk. Du skal også bruge dit kundenummer/e-Boks kode, hvis du vil tilmelde dig e-Boks og modtage dine regninger elektronisk via e-Boks.

PIN-kode

Du skal bruge din PIN-kode og dit kundenummer, når du skal logge ind på www.asfyn.dk.

x

Fakturanummer

Nummeret på den faktura, som du sidder med.

Betalingsdato

Den dato hvor fakturaen har forfald. Er du kvartalsafregnet, vil din acontoregning have betalingsfrist den 15. eller først kommende hverdag herefter i februar, maj, august og november. Er du privatkunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du modtage din acontoregning for februar ultimo januar med betalingsfrist første hverdag i februar og så fremdeles.

x

Vand og Afløb for perioden

Den periode som opgørelsen gælder for, og det beløb, som forbruget er opgjort til at koste.

x

Faktureret aconto

Det beløb som du tidligere har betalt aconto for det forventede forbrug - eksklusiv eventuelle gebyrer, renter og øvrige køb.

x

For lidt/for meget faktureret aconto

Opgørelsen over dit forbrug fratrukket, det du har betalt aconto for perioden. Beløbet viser dig, om du har betalt for meget eller lidt i forhold til dit målte forbrug. Er beløbet negativt har du betalt for meget aconto i perioden. Er beløbet positivt har du betalt for lidt aconto i perioden. Beløbet, som du har betalt for lidt eller for meget, vil blive opkrævet/fratrukket acontoen for det kommende kvartal.

x

Aconto

Du betaler en acontoregning hvert kvartal. Din acontoregning er beregnet på baggrund af dit forventede årsforbrug delt med 4. En gang om året vil det faktiske forbrug blive opgjort, og du vil modtage en opgørelse. Hvis der er indbetalt for meget eller for lidt aconto i løbet af året, fremgår dette af årsopgørelsen og bliver medtaget på den første acontoregning for det nye år.

x

Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser)

Hvis din regning indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.

x

I alt trækkes via…

Det samlede beløb som du skal betale.

x

Sådan er opgørelsen for Vand beregnet for perioden…

Her kan du se de enkelte poster, som din regning består af, samt hvilken periode opgørelse gælder.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

x

Adresse

Den adresse hvor vandmåleren fysisk sidder.

x

Målernr

Det nummer der sidder på din vandmåler.

x

Registrering af aflæsning

Datoen for de seneste aflæsninger.

x

Måleraflæsning

Seneste registrerede måleraflæsning.

x

Forbrug-m3

Dit forbrug i perioden målt i kubikmeter.

x

Vandforbrug

Den mængde vand som du har brugt i perioden samt prisen for det vand, du har brugt.

x

Grundvandskrone

Øremærket til en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse som for eksempel skovrejsning (gælder kun kunder hos VandcenterSyd).

x

Statsafgift incl. kortlægninggebyr

Afgift til staten.

x

Fast pris pr. måler

Fast årligt gebyr som du betaler for din vandmåler og spildevandsstik.

x

I alt VandCenter Syd as

Det samlede beløb som du skal betale for din vand i perioden.

x

Faktureret aconto vand i perioden…

Det beløb som du har betalt aconto for perioden.

x

For lidt/meget faktureret

Din opgørelse fratrukket det beløb, som du har betalt aconto.

x

Sådan er opgørelsen for Afløb beregnet for perioden…

Her kan du se de enkelte poster, som din regning består af, samt hvilken periode opgørelse gælder.

x

Målernr.

Det nummer som sidder på din vandmåler

x

Registrering af aflæsning

Datoen for de seneste aflæsninger.

x

Måleraflæsning

Seneste registrerede måleraflæsning.

x

Forbrug-m3

Dit forbrug i perioden målt i kubikmeter.

x

Vandafledningsbidrag

Bidrag for vandafledning beregnet på baggrund af dit vandforbrug i perioden.

x

Fast vandafledningsbidrag pr. stik

Afgift pr. spildevandsstik. Ved fællesstik fordeles udgiften på antal installationer.

x

I alt VandCenter Syd as

Det samlede beløb som du skal betale for dit afløb i perioden.

x

Faktureret aconto afløb i perioden…

Det beløb som du har betalt aconto for perioden.

x

For lidt/meget faktureret

Din opgørelse fratrukket det beløb, som du har betalt aconto.

x

Diverse

Hvis din aftale indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dine regninger til Betalingsservice, så slipper du for at skulle betale dem manuelt, og du er sikker på, at de altid bliver betalt til tiden.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dig Leverandørservice

Som erhvervskunde kan du tilmelde dig Leverandørservice, så sker din betaling til Administrationsservice Fyn automatisk.

Tilmeld dig Leverandørservice

Tilmeld dine regninger til e-Boks

Du kan vælge at få dine regninger sendt til din e-Boks. Din e-Boks er tilkyttet dit CPR-nummer og følger dig, uanset om du skifter e-mail adresse.

Tilmeld dig e-Boks

Kontakt

Administrationsservice Fyn

Sanderumvej 16

5250 Odense SV

Telefon 70131900