Eksempel på en varmeregning

Administrationsservice Fyn A/S
Sanderumvej 16 · 5250 Odense SV

www.asfyn.dk ?
Fornavn Efternavn
Gade Husnr.
Postnr. By ?

?

Installationsnummer
Kundenr. / e-Boks kode
PIN-kode

?

Fakturanummer
Fakturadato
Betalingsdato
Side

 

00000
000000
00000

 

0000000000
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy
1 af 4

Aconto ?

Gade Husnr. Postnr. By

Varme for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ? I alt inkl. moms
3.007,83 kr.
Aconto i alt 3.007,83 kr.
Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser) ? 5,82 kr.
I alt trækkes via Betalingsservice den dd.mm.yyyy ? 3.013,65 kr.

På de næste sider kan du se, hvordan opgørelsen og acontoraten er beregnet.

Har du spørgsmål?
Vi har gjort det let og hurtigt for dig at få svar på dine spørgsmål. Klik ind på www.asfyn.dk/svar.

Ta' os med, når du flytter!
Husk at give besked, hvis du skal flytte. Meld flytning til os ved at logge ind på www.asfyn.dk eller ved at kontakte
os på telefon 70 13 19 00.

Du logger på www.asfyn.dk med dit kundenummer 000000 og PIN-kode 00000.

Side 2 af 3

Administrationsservice Fyn A/S
CVR-nummer: 25626044

Sådan er acontoraten for varme beregnet for perioden dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy ?
Installationsnummer: 00000

Gade Husnr. Postnr. By

Varme
Fjernvarme Fyn A/S, CVR-nr.: 30 17 49 68
Energibidrag GJ - dd.mm.yyyy ? 18,90 GJ a 81,00 kr. 1530,90 kr.
Transportbetaling - dd.mm.yyy ? 124,33 m³ a 3,20 kr. 397,86 kr.
Målerbidrag - dd.mm.yyyy ? 1,00 stk. a 65,00 kr. 65,00 kr.
Effektbidrag - dd.mm.yyyy? 165,00 m² a 2,50 kr. 412,50 kr.
Moms 25% 601,57 kr.
I alt Fjernvarme Fyn A/S ? 3.007,83 kr.
Aconto i alt, varme ? 3.007,83 kr.

Information fra Fjernvarme Fyn
Aconto for 2017 er forhøjet med 7% i forhold til det faktiske forbrug i 2016. Dette skyldes en forventning om, at vinteren bliver koldere end i de tidligere år.
Varmeprisen er inkl. energi- og CO2- og Nox-afgifter. Se specifikation af afgifter på www.fjernvarmefyn.dk under fanen Erhverv. Erhvervsvirksomheder, som anvender fjernvarme til proces kan få godtgjort energiafgiften og evt. CO2 afgift.

Diverse ?
Administrationsservice Fyn A/S, CVR-nr.: 25 62 60 44
Betalingsgebyr for regning via BS 5,82 kr.
I alt Administrationsservice Fyn A/S 5,82 kr.

I alt, diverse 5,82 kr.

x

Administrationsservice Fyn

Administrationsservice Fyn er et kunde- og afregningsselskab, der ejes og administreres af Energi Fyn. Administrationsservice Fyn håndterer cirka 415.000 kundeforhold inden for el, gas, bredbånd, fjernvarme, vand og renovation.

x

Navn og adresse

Navn og adresse på den som regningen sendes til.

x

Installationsnummer

Installationsnummeret følger adressen. Når du henvender dig til os, kan du med fordel have dit kundenummer og installationsnummer klar, så vi hurtigt kan identificere din installation. Hvis du får flere regninger fra os, vil du have et installationsnummer pr. regning.

Kundenr./e-Boks kode

Kundenummer følger dig, så længe du er kunden hos os, også hvis du flytter adresse. Det er muligt at have flere adresser på samme kundenummer. Du skal bruge dit kundenummer og din PIN-kode, når du skal logge ind på www.asfyn.dk og www.mit.energifyn.dk. Du skal også bruge dit kundenummer/e-Boks kode, hvis du vil tilmelde dig e-Boks og modtage dine regninger elektronisk via e-Boks.

PIN-kode

Du skal bruge din PIN-kode og dit kundenummer, når du skal logge ind på www.asfyn.dk.

x

Fakturanummer

Nummeret på den faktura, som du sidder med.

Betalingsdato

Den dato hvor fakturaen har forfald. Er du kvartalsafregnet, vil din acontoregning have betalingsfrist den 15. eller først kommende hverdag herefter i februar, maj, august og november. Er du privatkunde, og har du valgt at modtage din regning hver måned, vil du modtage din acontoregning for februar ultimo januar med betalingsfrist første hverdag i februar og så fremdeles.

x

Aconto

Du betaler en acontoregning hvert kvartal. Din acontoregning er beregnet på baggrund af dit forventede årsforbrug delt med 4. En gang om året vil det faktiske forbrug blive opgjort, og du vil modtage en opgørelse. Hvis der er indbetalt for meget eller for lidt aconto i løbet af året, vil dette blive medtaget på den første acontoregning for det nye år.

x

Varme for perioden

Den periode som opgørelsen gælder for, og det beløb, som forbruget er opgjort til at koste.

x

Diverse (gebyrer, renter og serviceydelser)

Hvis din regning indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.

x

I alt trækkes via…

Det samlede beløb som du skal betale.

x

Sådan er aconto for Varme beregnet

Her kan du se de enkelte poster, som din regning består af, samt hvilken periode opgørelsen gælder for.

x

Energibidrag

Betaling for den varme, som du har taget ud af vandet målt i Mega Watt timer (MWh) eller Giga Joule (GJ). Det er temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af din bolig, som du afregnes for.

x

Transportbetaling

Beløbet dækker over de udgifter, der er forbundet med at få fjernvarmen ud til dig samt til udbygning og vedligeholdelse af fjernvarmenettet.

x

Målerbidrag

Der betales et årligt bidrag pr. måler, som dækker leje af måler samt service i forbindelse med opsætning.

x

Effektbidrag

Alle Fjernvarme Fyns kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til boligarealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

x

I alt Fjernvarme Fyn A/S

Det samlede beløb som du skal betale for din varme i perioden.

x

Aconto i alt, varme

Det samlede beløb som du skal betale for din varme i perioden.

x

Diverse

Hvis din regning indeholder gebyr for betaling fremgår det her. For eksempel gebyr for betaling via Betalingsservice.


Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dine regninger til Betalingsservice, så slipper du for at skulle betale dem manuelt, og du er sikker på, at de altid bliver betalt til tiden.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dig Leverandørservice

Som erhvervskunde kan du tilmelde dig Leverandørservice, så sker din betaling til Administrationsservice Fyn automatisk.

Tilmeld dig Leverandørservice

Tilmeld dine regninger til e-Boks

Du kan vælge at få dine regninger sendt til din e-Boks. Din e-Boks er tilkyttet dit CPR-nummer og følger dig, uanset om du skifter e-mail adresse.

Tilmeld dig e-Boks

Kontakt

Administrationsservice Fyn

Sanderumvej 16

5250 Odense SV

Telefon 70131900