Gebyroversigt 2020

Administrationsservice Fyn A/S gebyrer for 2020
Standardgebyr 2020 i kr. Standardgebyr 2020 i kr.
(eks moms) (inkl. Moms)
*markerede er momsfrie gebyrer
Betalingsaftale / frivilligt forlig 105,00 *
Indgåelse af aftale om henstand 105,00 *
Betalingspåmindelse 100,00 *
Inkassoskrivelse 100,00 *
Lukkevarsel/krav om sikkerhedsstillelse
100,00 *
Ophævelse om aftale om levering af el 100,00 *
Udskrift regningskopi 40,00 50,00
Gebyr flytteopgørelse 68,00 85,00
Betalingsgebyr 22,00 27,50
Gebyr for brug af Betalingsservice 5,82 *
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670,00 *
Genåbning af afbrudt forsyning 625,00 781,25
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.445,00 1.806,25
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720.00 *
Fjernbetjent afbrydelse 105,00 *
Fjernbetjent genåbning 105,00 187,50
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260,00 425,00
Åbning/lukning i.f.m. eltjek i.f.m. salg af huse (Faktiske udgifter til netselskabet for åbning/lukning + gebyr kr. 100,-) Netselskabets lukke/åbnegebyr + ekspeditionsgebyr 100,00 kr. Netselskabets lukke/åbnegebyr + ekspeditionsgebyr 125,00 kr.
Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning midt i periode (aperiodisk opgørelse)  Netselskabets gebyr + 200 Netselskabets gebyr + 250
Gebyr for ekstraordinær regning midt i perioden (aperiodisk opgørelse) 200,00 250,00
Fogedforretning, udkørende (Fogedgebyrer kr. 700,00, hvortil kommer gebyr til låsesmed, tilkendte omkostninger m.v.) Netselskabets gebyr + fogedgebyrer, låsesmed m.v. Netselskabets gebyr + fogedgebyrer, låsesmed m.v.
Opstart af foged 700,00 *
Gebyr for låsesmed i Odense 440,00 550,00
Gebyr for låsesmed uden for Odense + evt. zonetillæg 660,00 825,00
Rykker for manglende selvaflæsning 75,00 *
Renter ved for sen betaling -procesrente    
Bindingsgebyr (Gasel) 480.00 600,00

Bemærk: Vedrørende el kan enkelte netselskaber have priser, der afviger fra ovennævnte og der vil i sådanne tilfælde blive viderefaktureret med netselskabets reelle pris.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dine regninger til Betalingsservice, så slipper du for at skulle betale dem manuelt, og du er sikker på, at de altid bliver betalt til tiden.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dig Leverandørservice

Som erhvervskunde kan du tilmelde dig Leverandørservice, så sker din betaling til Administrationsservice Fyn automatisk.

Tilmeld dig Leverandørservice

Tilmeld dine regninger til e-Boks

Du kan vælge at få dine regninger sendt til din e-Boks. Din e-Boks er tilkyttet dit CPR-nummer og følger dig, uanset om du skifter e-mail adresse.

Tilmeld dig e-Boks

Kontakt

Administrationsservice Fyn

Sanderumvej 16

5250 Odense SV

Telefon 70131900