Gebyroversigt 2021

Administrationsservice Fyn A/S gebyrer for 2021
Standardgebyr 2021 i kr. Standardgebyr 2021 i kr.
(eks moms) (inkl. Moms)
Gebyrer grundet manglende betaling:
Betalingsaftale / frivilligt forlig 260,00 *
Indgåelse af aftale om henstand 260,00 *
Betalingspåmindelse/rykkerskrivelse 100,00 *
Inkassoskrivelse 100,00 *
Lukkevarsel/krav om sikkerhedsstillelse
100,00 *
Ophævelse om aftale om levering af el 100,00 *
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870,00 *
Afbrydelse fiber (lukning) 400,00 *
Fjernbetjent afbrydelse** 140,00 *
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1.030,00

1.287,50

Fjernbetjentgenåbning af afbrudt forsyning** 140,00 175,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid af afbrudt forsyning** 330,00 412,50
Genåbning af afbrudt forsyning 650,00 812,50
Genåbning uden for normal arbejdstid 1270,00 1587,50
Fogedforretning, udkørende (Fogedgebyrer kr. 700,00, hvortil kommer gebyr til låsesmed (i Odense 687,50 kr. inkl. Moms) samt øvrige omkostninger m.v.) Netselskabets gebyr + fogedgebyrer, låsesmed m.v. efter regning Netselskabets gebyr + fogedgebyrer, låsesmed m.v. efter regning
Målergebyrer:    
Nedtagning af måler 950,00 1.187,50
Rykker for manglende selvaflæsning 90,00 *
Bemærk: Der henvises i øvrigt til netselskabernes gebyrliste. Ovenstående er jf. Dansk Energis branchevejledning om vejledende standardgebyrer for netselskabernes ydelser. Netselskaberne kan opkræve andre gebyrer og anvende andre satser. I disse tilfælde viderefaktureres gebyret fra netselskabet.
Øvrige gebyrer:    
Betaling for regning med PostNord 30,00 37,50
Betalingsgebyr for brug af Betalingsservice 5,82 *
 Regning via e-mail og E-Boks 0,00 0,00
Gebyr flytteopgørelse 68,00 85,00
Genfremsendelse af regning 40,00 50,00
Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning og ekstraordinær regning Netselskabets gebyr + 200 Netselskabets gebyr + 250

*markerede er jf. Told og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004 273TSS fritaget for moms.

**Såfremt netselskabet har mulighed for at fjernbetjene måleren.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dine regninger til Betalingsservice, så slipper du for at skulle betale dem manuelt, og du er sikker på, at de altid bliver betalt til tiden.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dig Leverandørservice

Som erhvervskunde kan du tilmelde dig Leverandørservice, så sker din betaling til Administrationsservice Fyn automatisk.

Tilmeld dig Leverandørservice

Tilmeld dine regninger til e-Boks

Du kan vælge at få dine regninger sendt til din e-Boks. Din e-Boks er tilkyttet dit CPR-nummer og følger dig, uanset om du skifter e-mail adresse.

Tilmeld dig e-Boks

Kontakt

Administrationsservice Fyn

Sanderumvej 16

5250 Odense SV

Telefon 70131900