Gebyroversigt pr. 1/10 2022

Administrationsservice Fyn A/S gebyrer pr. 1/10 2022
Standardgebyr i kr. Standardgebyr i kr.
(eks moms) (inkl. Moms)
Gebyrer grundet manglende betaling:
Betalingsaftale / frivilligt forlig 100,00 *
Indgåelse af aftale om henstand 100,00 *
Betalingspåmindelse/rykkerskrivelse 100,00 *
Inkassoskrivelse 100,00 *
Lukkevarsel/krav om sikkerhedsstillelse
100,00 *
Ophævelse om aftale om levering af el 100,00 *
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870,00 *
Afbrydelse fiber (lukning) 400,00 *
Fjernbetjent afbrydelse** 140,00 *
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1.030,00

1.287,50

Fjernbetjentgenåbning af afbrudt forsyning** 140,00 175,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid af afbrudt forsyning** 330,00 412,50
Genåbning af afbrudt forsyning 650,00 812,50
Genåbning uden for normal arbejdstid 1270,00 1587,50
Fogedforretning, udkørende (Fogedgebyrer 750,00 kr. og gebyr til låsesmed (i Odense 750 kr. inkl. moms) samt øvrige omkostninger m.v.) Netselskabets gebyr + fogedgebyrer, låsesmed m.v. efter regning Netselskabets gebyr + fogedgebyrer, låsesmed m.v. efter regning
Målergebyrer:    
Nedtagning af måler 950,00 1.187,50
Rykker for manglende selvaflæsning 90,00 *
Bemærk: Der henvises i øvrigt til netselskabernes gebyrliste. Ovenstående er jf. Dansk Energis branchevejledning om vejledende standardgebyrer for netselskabernes ydelser. Netselskaberne kan opkræve andre gebyrer og anvende andre satser. I disse tilfælde viderefaktureres gebyret fra netselskabet.
Øvrige gebyrer:    
Betalingsgebyr for regning med PostNord 35 43,75
Betalingsgebyr for brug af Betalingsservice 6,23 *
Administrationsgebyr automatisk betaling MobilePay  3,25 *
Regning via e-mail og E-Boks 0,00 0,00
Gebyr flytteopgørelse 68,00 85,00
Genfremsendelse af regning 40,00 50,00
Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning og ekstraordinær regning Netselskabets gebyr + 200 Netselskabets gebyr + 250
Gebyr for oprettelse af indefrysningsordning  100,00  (momsfrit)  
Gebyr for administration af Indefrysningsordning pr. år 60,00 (momsfrit)  
Energi Fyns ladeløsning:    
Forgæves kørsel til bekræftet besøg   2.000,00  2.500,00 
Forhindret adgang til ladeboks ved besøg  2.000,00  2.500,00 
Uberettiget anmodning om fejlretning  2.000,00  2.500,00
Nedtagning  2.000,00 2.500,00 
Flytning til installation klargjort til ladeboks   2.000,00 2.500,00 
Flytning til installation, der skal klargøres til ladeboks   3.200,00  4.000,00 

*markerede er jf. Told og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004 273TSS fritaget for moms.

**Såfremt netselskabet har mulighed for at fjernbetjene måleren.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dine regninger til Betalingsservice, så slipper du for at skulle betale dem manuelt, og du er sikker på, at de altid bliver betalt til tiden.

Tilmeld dig Betalingsservice

Tilmeld dig Leverandørservice

Som erhvervskunde kan du tilmelde dig Leverandørservice, så sker din betaling til Administrationsservice Fyn automatisk.

Tilmeld dig Leverandørservice

Tilmeld dine regninger til e-Boks

Du kan vælge at få dine regninger sendt til din e-Boks. Din e-Boks er tilkyttet dit CPR-nummer og følger dig, uanset om du skifter e-mail adresse.

Tilmeld dig e-Boks

Kontakt

Administrationsservice Fyn

Sanderumvej 16

5250 Odense SV

Telefon 70131900