<iframe src="/scm.html?id=GTM-5T694JP" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" title="gtm"></iframe>

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg flytter?

Hvis du flytter, skal du give os besked senest tre arbejdsdage efter din flytning.

I forbindelse med din flytning skal du aflæse alle målere, der afregnes af os og meddele aflæsningerne til os på telefon 70 13 19 00 eller e-mail flytninger@asfyn.dk senest tre arbejdsdag efter din flytning.

Du skal aflæse din gas- og vandmåler (med mindre du har en fjernaflæst vandmåler).

Husk at oplyse dit installationsnummer, som du finder på din regning.

På din flytteopgørelse på el opkræves du et gebyr på 85 kr. inkl. moms. 

Du hæfter for betalingen af forbruget indtil den dato, hvor aflæsningerne er indleveret og accepteret af os, eller når en anden har meldt flytning til os.

Ved manglende måleraflæsning er vi berettiget til at opkræve et gebyr.

Find svar på dit spørgsmål

  • Hvordan melder jeg flytning?
  • Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg flytter?
  • Hvornår skal jeg melde flytning?
  • Hvornår får jeg min flytteopgørelse?
  • Jeg har meldt flytning - skal jeg betale min regning?